Vertrouwde organisatie in een nieuw jasje

De Osse stichtingen Terminale Thuishulp Maasland (TTM) en Bijna Thuis Huis de Oase zijn in 2014 gefuseerd naar Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Oss-Maasland. TTM begeleidde mensen in hun laatste levensfase thuis. Bij de Oase konden mensen terecht die niet thuis kunnen blijven, maar wel in een huiselijke omgeving hun laatste levensfase willen doorbrengen. In de nieuwe gezamenlijke stichting blijft zowel de zorg thuis als in het hospice mogelijk. Door deze samensmelting kan er snel geschakeld worden, mocht de thuissituatie plotseling veranderen. Hierdoor is een eventuele opname in het hospice sneller geregeld.

Met de fusie willen beide vrijwilligersorganisaties hun krachten bundelen. In het nieuwe hospice, een ‘Bijna Thuis Huis’, werken de twee organisaties straks samen als dé partij op het gebied van palliatieve zorg in de regio. Tot voor kort gebruikte ieder werkonderdeel nog zijn eigen logo en eigen naam. Maar sinds kort onder één naam, met één logo en op één locatie. De onthulling van de nieuwe naamgeving en nieuw logo vond 23 mei plaats. Een officieel moment waarop de samenwerking tussen hospice de Oase en TTM visueel werd bekrachtigt.

Beide organisaties zijn vanaf nu ‘Oase Hospice en Zorg Thuis’ en zichtbaar via bovenstaand logo. Het logo en de naam omlijnen de contouren van het nieuw hospice, dat momenteel gebouwd wordt. De zorg- en dienstverlening blijft zoals u van ons gewend bent. Namelijk enerzijds de zorg in het hospice bij bewoners die in een terminale fase verkeren en anderzijds de zorg thuis bij terminale cliënten.