Op 14 maart werd in de Berchplaets in Berghem weer een thema-avond voor onze vrijwilligers gehouden. Hier kwamen onder andere Stichting Komma en WensAmbulance Brabant aan bod.

Hier een verslag van deze avond

De leden van de Vrijwilligersraad stelden zich uitgebreid voor en vertelden over hun motivatie om in de Vrijwilligersraad te zitten. Zij deden een oproep voor nieuwe leden. De Vrijwilligersraad geeft de bestuurder-directeur gevraagd en ongevraagd advies over het voorgenomen beleid. Zij doet dit vanuit het oogpunt van belangenbehartiging van de vrijwilligers.
Interesse? Laat je horen bij Ans van der Burght, voorzitter

Directeur-bestuurder van Oase Carolien Verkerk gaf toelichting op de accenten in het huidige beleid. Samen met algemeen coördinatoren Anke en Willeke is Carolien verantwoordelijk voor de voortgang van Oase. Er zijn nu 4 vrijwillige dag-coördinatoren die instaan voor de dagelijkse gang van zaken. Er wordt nog gezocht naar een dag-coördinator voor de vijfde werkdag.
Voel je hier voor? Neem contact op met Carolien

Het vastte team bestaat na 30 april 2024 uit Willeke (coordinator thuiswaken voor 28 uur per week) en Anke (coordinator Hospice voor 28 uur per week) en Carolien (directeur-bestuurder voor 24 uur per week).

Bij het hospice zijn nu zo’n 100 vrijwilligers beschikbaar. Thuiswaken moet het nu doen met een klein groep vrijwilligers en is daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil je meer weten? Bel of mail naar Willeke.

Aandachtspunt in het hospice is de doorstroom van bewoners. Hun verblijf is gebaseerd op een maximale duur van drie maanden. Er wordt kritisch gekeken naar andere mogelijkheden als een bewoner niet meer terminaal is. Hierin werkt Oase nauw samen met andere zorgorganisaties.

Oase kan niet draaien op subsidie alleen. De laatste maanden zijn ferme stappen gezet in de sponsoring. Zo heeft Coppelmans een set tuingereedschap geschonken en worden levensmiddelen met korting ingekocht bij o.a. Jumbo. Graag zouden we sponsoring/ondersteuning vinden voor onderhoudswerkzaamheden. Bijvoorbeeld het bijhouden van schilderwerk, en een of twee keer per week de keuken goed poetsen. Sinds we zelf koken wordt deze immers intensief gebruikt.
Tips of ideeën? Carolien hoort het graag.

Om ons onder de aandacht te brengenbij het lokale bedrijfsleven verschijnt er binnenkort een interview met Carolien in magazine Bedrijvig Oss

VPTZ Nederland is bezig met het aanscherpen van de lidmaatschapscriteria. Daartoe is het kwaliteitskompas ontwikkeld. Leden worden op diverse kwaliteitsaspecten getoetst en beoordeeld. Feedback van naasten en vrijwilligers is daar één van. We worden op de hoogte gehouden.

Op deze bijeenkomst kwamen ook twee inhoudelijke onderwerpen aan de orde

Stichting Komma

laat ouders voortleven Iris en Astrid vertelden over hun landelijke stichting Komma die ongeneeslijk zieke ouders helpt om hun levensverhaal vast te leggen. Interviewer en cameraman/vrouw komen bij de ouder thuis voor een gesprek over zijn of haar leven. Dit wordt op film vastgelegd. De vragen worden gesteld vanuit het perspectief van de kinderen; wat willen zij graag (later) weten over hun overleden ouder. Komma zorgt voor een memory-box voor ieder kind. Daarin zit de usbstick met het interview en enkele kaarten waarop de overleden ouder een persoonlijke boodschap mee kon geven. Het maken van dit levensportret is kosteloos. Stichting komma draait helemaal op vrijwilligers en wordt gefinancierd door donaties.

Wens Ambulance

‘Ieder mens heeft een laatste wens’ vertelden Albert en Barry van stichting Wens Ambulance Brabant.

Op verzoek brengen zij terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek. Dat kan het ouderlijk huis zijn, naar een concert of museum of een dagje naar het strand. Kosten nog moeite worden gespaard om de wens in vervulling te laten gaan. Een wensreis kan in een dag georganiseerd worden. Naast de chauffeur van de ambulance gaat er altijd een verpleegkundige mee die zorg draagt voor de patiënt. Familie mag mee; er zijn twee plaatsen in de ambulance en men kan met eigen auto meerijden. Alle begeleiders doen hun werk als vrijwilliger. Ook Wens Ambulance Brabant is afhankelijk van sponsoring en donaties. Steun van de overheid is er door vrijstelling van de wegenbelasting…

Van stichting Komma en van de Wens Ambulance zijn er in het hospice folders aanwezig.

Oase op Social media

Sanne Bijlhout gaat berichten over Oase Thuiswaken en hospice op sociale media publiceren. Zo hopen we dat we op meer manieren en voor meer doelgroepen te vinden zijn. Met een drankje en snacks (bitterballen!) werd de avond in de ontmoetingsruimte van de Berchplaets afgesloten.