WE ZIJN ER…
ALTIJD

We zijn er als je ongeneeslijk ziek bent en niet lang meer te leven hebt.
Onze vrijwilligers en beroepskrachten ondersteunen je dan met warme zorg.
Zorg die past bij je wensen.

We zijn er in ons gastvrij hospice, waar je alle rust en privacy geniet.
En waar je zelf de regie hebt. Blijf je in je laatste levensfase liever in je
eigen omgeving? Ook bij je thuis kun je op ons rekenen.

We zijn er voor je naasten. Voor je partner, familie en vrienden, want ook
voor hen is het een zware tijd. We geven ze de rust en de ruimte die zij nodig hebben.

We zijn er om ervoor te zorgen dat jij je net wat beter voelt.

We zijn er overdag en ook ‘s nachts.

Altijd.

OVER ONS

Hospice De Oase en Zorg Thuis is een kleinschalige zorgvoorziening voor mensen in de laatste fase van hun leven. Wij zijn er om dit laatste eindje met u en uw naasten mee te lopen en uw ziekbed te verlichten. Ons team van ervaren vrijwilligers en beroepskrachten zorgt voor u.

VACATURE DIRECTEUR-BESTUURDER HOSPICE DE OASE OSS

VPTZ Oss-Maasland is een maatschappelijke organisatie en biedt aan eenieder in de laatste levensfase daar waar nodig en gewenst aanvullende hulp en begeleiding aan palliatieve terminale zieken en hun naasten, thuis of in hospice de Oase in Oss. Een breed samengesteld team vrijwilligers, gecoördineerd en begeleid door de leiding van de organisatie, geeft aandacht, ondersteuning en aanvullende zorg in de thuissituatie of in het hospice. Voor de professionele zorg is een verpleegkundig team van zorgleverancier Pantein verantwoordelijk. Er is sprake van een hechte vorm van samenwerking. Het werkgebied van de stichting betreft de gemeente Oss en regio Maasland.
Wij komen graag in contact met kandidaten voor de parttime functie van

Directeur-bestuurder daadkrachtig, verbindend en proactief

De leiding van de organisatie bestaat uit een directeur-bestuurder (24 uur per week) en een 3-tal algemeen coördinatoren. Je formuleert een beleidsplan en het daarvan afgeleide jaarplan leg je voor aan de Raad van Toezicht, je volgt de ontwikkelingen in de relevante zorgmarkt op de voet en zorgt voor een succesvolle implementatie van nieuwe elementen.
Als directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk voor het bevorderen en handhaven van de kwaliteit van de vrijwillige palliatieve terminale zorg, zowel thuis als in het hospice. Daarnaast begeleid en ondersteun je zowel de algemeen coördinatoren als de vrijwilligers en degenen die binnen de organisatie werken. Bovendien zorg je voor profilering van de organisatie in de regio met als doel het continue werven van nieuwe vrijwilligers en het genereren van fondsen voor de financiële stabiliteit van de organisatie.
Je formuleert en voert een krachtig en inspirerend vrijwilligersbeleid, bindt en boeit de vrijwilligers op basis van een duidelijke en transparante organisatiestructuur en je onderhoudt een actieve relatie met de vrijwilligersraad. Je participeert in het kwaliteitsprogramma zoals dat door de landelijke koepel VPTZ Nederland aan haar leden wordt aangeboden en initieert en faciliteert een permanent ontwikkelprogramma voor de coördinatoren en de vrijwilligers. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de externe accountant en VPTZ Nederland en, in nauwe samenwerking met het bestuur van de Vrienden van VPTZ Oss-Maasland, ga je planmatig nieuwe fondsen werven.
Voor deze functie gaat de voorkeur uit naar verbindende, ondernemende en representatieve kandidaten met een Hbo-werk- en denkniveau. Kennis en ervaring met leidinggeven aan een professionele en/of vrijwilligersorganisatie alsmede aantoonbare affiniteit met palliatieve terminale zorg spreken voor zich. Je kunt goed luisteren, hebt overtuigings- en daadkracht en een goed ontwikkelt inlevingsvermogen. Je staat stevig in je schoenen en weet mensen, zowel intern als extern, op een prettige en loyale wijze te motiveren en inspireren en aan je te binden. Integer en zorgvuldig handelen behoren als vanzelfsprekend tot je DNA.

Heb je belangstelling voor deze functie? Richt dan je sollicitatie aan de heer H. Hoeksema, voorzitter Raad van Toezicht, emailadres: info@hospicedeoase.nl

Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie

HEEFT U VRAGEN? BEL ONS GERUST.

CONTACT OPNEMEN