Hospice en terminale zorg aan huis.

Welkom op de website van Oase - Hospice en Zorg Thuis

Wij maken deel uit van de landelijke koepelorganisatie VPTZ Nederland.

 (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).

Oase - Hospice en Zorg Thuis kan de helpende hand bieden middels ondersteuning door opgeleide vrijwilligers thuis of bij een opname in het hospice. Zowel in de thuissituatie als in het hospice wordt medische en verpleegkundige zorg verleend door uw eigen huisarts en, indien van toepassing, door uw thuiszorgorganisatie.

Lees verder

Corona maatregelen


Wij hebben een aantal maatregelen getroffen in verband met het beleid rondom het Corona-virus.

Ten aanzien van bezoekers betekent dit:

  • Er mogen maximaal drie – door de bewoner aangewezen bezoekers – de bewoner blijven bezoeken. Deze naasten mogen de bewoner dagelijks bezoeken, doch maximaal twee bezoekers tegelijkertijd!! Het bezoek gaat rechtstreeks naar de kamer van de bewoner en gaat na het bezoek rechtstreeks naar buiten. Zowel bij aanvang als bij vertrek HANDEN WASSEN op de kamer van de bewoner. Tevens is er HAND-GEL bij de ingang van het hospice om uw handen volgens het voorschrift, wat erbij hangt, in te masseren. Doe dit óók bij binnenkomst in het hospice en wanneer u het hospice verlaat.
  • We bieden u de mogelijkheid om met de bewoner naar buiten te gaan, wel vragen we u uitdrukkelijk om in de tuin rondom het hospice te verblijven en dit alleen te doen met de twee bezoekers, die normaliter ook bij u op bezoek komen. U mag dus niet naar de stad, winkel of andere voorzieningen.
  • Natuurlijk begrijpen we dat uw situatie (of van uw dierbare) kan veranderen, waardoor we bij uitzondering, individuele afspraken zullen maken, we doen dit weloverwogen en zullen – samen met u – zoeken naar passende oplossingen.
  • Wanneer de verzorgenden van Pantein een bewoner verzorgen, is er géén bezoek op de kamer van de bewoner, het bezoek gaat dan even naar de huiskamer.

Ook op de bewoners hebben de maatregelen invloed, namelijk:

  • In het kader van de adviezen van het RIVM hebben we tevens besloten dat de bewoners in principe binnen het hospice blijven en niet zelfstandig of met begeleiding van de vrijwilliger bv. boodschappen gaan doen, de boodschappen worden door de vrijwilligers gedaan, ook de boodschappen voor de bewoners worden door de vrijwilligers verzorgd.
  • Indien een bewoner verkouden, neusverkouden is of verhoogde temperatuur heeft, wordt de bewoner op de eigen kamer verpleegd en verblijft hij of zij dus niet in de woonkamer.
  • Bewoners, die geen klachten hebben die kunnen duiden op het Coronavirus, mogen in de huiskamer vertoeven.

Voor zowel bezoekers als bewoners geldt de regel om anderhalve meter afstand te houden, ook op het overdekt terras bij bv. het roken.

Voor vrijwilligers en verzorgenden van Pantein:

  • De medewerkers van Pantein gaan direct naar de kamer van de bewoner en komen zo min mogelijk in de woonkamer.
  • Met betrekking tot het mondkapjesbeleid volgen we de instructie van Pantein: Alleen als een bewoner luchtwegklachten en bv. koorts heeft, worden de mondkapjes gebruikt, anders is een mondkapje niet nodig !! Dus zodra Pantein mondkapjes gebruikt bij een bepaalde bewoner, doen de vrijwilligers dat ook.

Oase - Hospice | een menswaardig alternatief

Wanneer het einde van een leven nadert, is het fijn om thuis te kunnen zijn, in een vertrouwde omgeving. Met vertrouwde mensen in de buurt. Echter, soms is thuis sterven, om welke reden dan ook, niet mogelijk of wenselijk. Bijvoorbeeld omdat naaste familieleden (mantelzorgers) zijn overleden, te ver weg wonen of omdat het voor hen een te zware opgave is om de zorg voor terminaal zieke op zich te nemen. Dan kan een bijna-thuis-huis, zoals de Oase, een volwaardig alternatief zijn voor de thuissituatie. Hier brengen bewoners, met hulp en begeleiding van vrijwilligers, hun laatste levensfase door.

Lees verder

Oase - Zorg Thuis | maakt thuis sterven mogelijk

Wie er toch voor kiest om thuis te zijn tijdens de laatste fase van hun leven, kan hulp inschakelen van de goed opgeleide vrijwilligers van Oase - Zorg Thuis.  Zij geven aandacht en ondersteuning in de nachtelijke uren aan degene die gaat sterven en aan diens naasten. De vrijwilligers zijn er voor u op de momenten dat het er echt om gaat, zowel 's nachts als overdag. Tevens wordt de zorg ook in zorgcentra als verzorgings- als verpleeghuizen aangeboden, waar één op één hulp en aandacht is voor de terminale bewoner.

Lees verder

Warme, zorgvuldige gastvrijheid

“De vrijwilligers bieden mensen die in de moeilijkste fase van hun leven terecht komen warme, zorgvuldige gastvrijheid. Deze vrijwilligers ontzorgen niet alleen de zieke, maar ook voor naasten en familie bieden ze een hele geruststelling: de zekerheid van de beste verzorging door kundige vrijwilligers met ieder een eigen discipline.”

John van Boekel, Stichting Oss Cultureel