Hospice en terminale zorg aan huis.

Opnamestop i.v.m. Corona

Vanaf Donderdag 16 april zijn er geen bewoners meer in het hospice en zullen er geen nieuwe worden opgenomen. De afgelopen weken hebben we steeds meer maatregelen moeten nemen om vrijwilligers en bewoners te beschermen. Dit waren zeer intensieve weken, waarin we met zijn allen getracht hebben – met de wetenschap, die we op dat moment steeds hadden – de beste zorg voor de aanwezige bewoners te bewerkstelligen. De onzekerheid van besmetting en de aanwezigheid van Corona-positieve bewoners hebben ertoe geleid dat steeds meer vrijwilligers “een pauze” hebben ingelast. Dit alles heeft inmiddels een dusdanige vorm aangenomen dat het onmogelijk is geworden om nog sluitende roosters te realiseren. Ondanks de inzet van collega-vrijwilligers van Zorg Thuis en een oproep bij oud-vrijwilligers, hebben we toch vastgesteld dat er op korte termijn onvoldoende continuïteit is in het hospice.

Wanneer we het werk hervatten is nog even afwachten, dat hangt uiteraard nauw samen met hoe we in Nederland het Coronavirus onder de knie gaan krijgen én het weer veilig is voor bewoners en vrijwilligers.

Welkom op de website van Oase - Hospice en Zorg Thuis

Wij maken deel uit van de landelijke koepelorganisatie VPTZ Nederland.

 (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).

Oase - Hospice en Zorg Thuis kan de helpende hand bieden middels ondersteuning door opgeleide vrijwilligers thuis of bij een opname in het hospice. Zowel in de thuissituatie als in het hospice wordt medische en verpleegkundige zorg verleend door uw eigen huisarts en, indien van toepassing, door uw thuiszorgorganisatie.

Lees verder

Oase - Hospice | een menswaardig alternatief

Wanneer het einde van een leven nadert, is het fijn om thuis te kunnen zijn, in een vertrouwde omgeving. Met vertrouwde mensen in de buurt. Echter, soms is thuis sterven, om welke reden dan ook, niet mogelijk of wenselijk. Bijvoorbeeld omdat naaste familieleden (mantelzorgers) zijn overleden, te ver weg wonen of omdat het voor hen een te zware opgave is om de zorg voor terminaal zieke op zich te nemen. Dan kan een bijna-thuis-huis, zoals de Oase, een volwaardig alternatief zijn voor de thuissituatie. Hier brengen bewoners, met hulp en begeleiding van vrijwilligers, hun laatste levensfase door.

Lees verder

Oase - Zorg Thuis | maakt thuis sterven mogelijk

Wie er toch voor kiest om thuis te zijn tijdens de laatste fase van hun leven, kan hulp inschakelen van de goed opgeleide vrijwilligers van Oase - Zorg Thuis.  Zij geven aandacht en ondersteuning in de nachtelijke uren aan degene die gaat sterven en aan diens naasten. De vrijwilligers zijn er voor u op de momenten dat het er echt om gaat, zowel 's nachts als overdag. Tevens wordt de zorg ook in zorgcentra als verzorgings- als verpleeghuizen aangeboden, waar één op één hulp en aandacht is voor de terminale bewoner.

Lees verder

Ik ben anders in het leven gaan staan

“Mensen die ik in hun eindfase geholpen heb, kom je in al hun puurheid tegen. Ik koester veel bewondering voor mensen die aan het eind van de rit nog met een open blik de wereld in kunnen kijken. Ook doe ik dit werk, omdat ik er zelf een beter mens van wordt. Wijze boodschappen en een stukje van ieders levenservaring zitten nu in mijn rugzak. Door dit werk ben ik anders in het leven gaan staan: met meer plezier en doordachtzaamheid.”

Michel Schalken, vrijwilliger