Hospice en terminale zorg aan huis.

DOORSTART VAN HOSPICE

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen om het hospice weer te openen. De vrijwilligers hebben een workshop gevolgd over het gebruik van de mondkapjes en handschoenen en het rooster is weer geopend, zodat vrijwilligers zich weer kunnen inroosteren.
Het hospice is inmiddels Corona-proof en de veiligheid zoveel als mogelijk ingevuld, voor de vrijwilligers én de toekomstige bewoners.

Het streven is erop gericht om op maandag 10 augustus a.s. de deuren van het hospice weer te openen.

De diverse verwijzers worden de komende dagen op de hoogte gebracht. Vanaf de genoemde datum zijn palliatief-terminale clienten weer van harte welkom. Weliswaar zijn er een aantal “huisregels” rondom het bezoek, daarin volgen we de visie en richtlijnen van het verpleeghuis, dus bezoek is zeker welkom binnen de genoemde richtlijnen.

  • Niet meer dan 2 BEZOEKERS bij de bewoner
  • Altijd eerst melden bij de voordeur (dus niet via de tuin)
  • Zowel bij aanvang als bij vertrek HANDEN DESINFECTEREN
  • Bezoek loopt na ontvangst van de vrijwilliger meteen door naar de kamer van de bewoner
  • Koffie, thee of andere voorzieningen worden verzorgd door de vrijwilliger

We zijn blij dat we – samen met de ondersteuning en hulp van team Burchtkwartier van Pantein, onze samenwerkingspartner – weer een doorstart kunnen maken in het hospice.

Namens het coördinatorenteam

Jan Verbeek

Welkom op de website van Oase - Hospice en Zorg Thuis

Wij maken deel uit van de landelijke koepelorganisatie VPTZ Nederland.

 (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).

Oase - Hospice en Zorg Thuis kan de helpende hand bieden middels ondersteuning door opgeleide vrijwilligers thuis of bij een opname in het hospice. Zowel in de thuissituatie als in het hospice wordt medische en verpleegkundige zorg verleend door uw eigen huisarts en, indien van toepassing, door uw thuiszorgorganisatie.

Lees verder

Oase - Hospice | een menswaardig alternatief

Wanneer het einde van een leven nadert, is het fijn om thuis te kunnen zijn, in een vertrouwde omgeving. Met vertrouwde mensen in de buurt. Echter, soms is thuis sterven, om welke reden dan ook, niet mogelijk of wenselijk. Bijvoorbeeld omdat naaste familieleden (mantelzorgers) zijn overleden, te ver weg wonen of omdat het voor hen een te zware opgave is om de zorg voor terminaal zieke op zich te nemen. Dan kan een bijna-thuis-huis, zoals de Oase, een volwaardig alternatief zijn voor de thuissituatie. Hier brengen bewoners, met hulp en begeleiding van vrijwilligers, hun laatste levensfase door.

Lees verder

Oase - Zorg Thuis | maakt thuis sterven mogelijk

Wie er toch voor kiest om thuis te zijn tijdens de laatste fase van hun leven, kan hulp inschakelen van de goed opgeleide vrijwilligers van Oase - Zorg Thuis.  Zij geven aandacht en ondersteuning in de nachtelijke uren aan degene die gaat sterven en aan diens naasten. De vrijwilligers zijn er voor u op de momenten dat het er echt om gaat, zowel 's nachts als overdag. Tevens wordt de zorg ook in zorgcentra als verzorgings- als verpleeghuizen aangeboden, waar één op één hulp en aandacht is voor de terminale bewoner.

Lees verder

Een tweede thuis

“Voor die cliënten waar thuis geen ruimte is voor een goede stervensbegeleiding, biedt de Oase een fijne plek; een tweede thuis. De zorg voor de patiënt blijft in handen van de eigen huisarts, met ondersteuning van goede verpleegkundigen en betrokken vrijwilligers ter plekke. Personen die hun mannetje staan; warmte en ondersteuning bieden in een vaak moeilijke periode. Het gevoel dat er altijd iemand in de buurt is, geeft rust.”

Miel Keulers, huisarts Groepspraktijk Lievekamp