Steun ons

De financiering van de palliatieve zorg is in Nederland geen vanzelfsprekendheid. De overheid financiert een behoorlijk deel van de kosten voor het hospice en de zorg bij terminaal zieken thuis. Naast de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar en een eigen bijdrage van de hospicebewoner, blijft altijd een aanzienlijk deel van de kosten ongedekt. Te denken valt aan uitgaven voor het gebouw en onderhoud hiervan, de inrichting van het hospice en kosten voor het opleiden en bijscholen van vrijwilligers.

Oase – Hospice en Zorg Thuis zorgt voor aanvullende financiële middelen. Deze zijn essentieel om bovengenoemde kosten te dragen. Daarnaast worden deze middelen gebruikt om bijvoorbeeld een uitstapje of kerstbijeenkomst voor de vrijwilligers te organiseren. Daarnaast wordt daarmee het hospice en de terminale thuishulp, ondersteund met grote en kleine donaties, giften in natura, sponsoring of een vaste bijdrage.

Oase – Hospice en Zorg Thuisbeschikt over de ANBI status, wat inhoudt dat de stichting met belastingvoordeel schenkingen kan ontvangen.

Wij vragen financiële ondersteuning voor mensen die medisch gezien uitbehandeld zijn en thuis of in het hospice hun laatste levensdagen doorbrengen. Op geheel eigen wijze en middels een brede manier van communiceren, proberen we het draagvlak voor Oase – Hospice en Zorg Thuis te vergroten en het onderwerp ‘levenseinde’ zichtbaar te maken.

U kunt geld overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 0308.620.208 ten name van Stichting Vrienden van VPTZ Oss-Maasland of rechtstreeks doneren op deze rekening via onderstaand formulier.

Steun ons en doneer

Donatie

Vul hieronder je donatie in. Dit moet minimaal €1,30 bedragen.

Familie is weer écht familie

“Doodgaan is een belangrijk onderdeel van iemands leven, dat ik daar deelgenoot van mag zijn en iets toe kan voegen is heel bijzonder. Tijd nemen om te luisteren, begripvol zijn en met een open vizier ondersteunen. We kunnen mensen niet beter maken, maar we kunnen er wel voor zorgen dat ze zich iets beter voelen. Voor familie en naasten betekent het een zorg minder. 24/7 mantelzorg is zwaar. Door dat extra beetje steun kan familie weer echt familie zijn.”

Anne-Marie van Oss, vrijwilliger