Steun ons

De financiering van de palliatieve zorg is in Nederland geen vanzelfsprekendheid. De overheid financiert een behoorlijk deel van de kosten voor het hospice en de zorg bij terminaal zieken thuis. Naast de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar en een eigen bijdrage van de hospicebewoner, blijft altijd een aanzienlijk deel van de kosten ongedekt. Te denken valt aan uitgaven voor het gebouw en onderhoud hiervan, de inrichting van het hospice en kosten voor het opleiden en bijscholen van vrijwilligers.

Oase – Hospice en Zorg Thuis zorgt voor aanvullende financiële middelen. Deze zijn essentieel om bovengenoemde kosten te dragen. Daarnaast worden deze middelen gebruikt om bijvoorbeeld een uitstapje of kerstbijeenkomst voor de vrijwilligers te organiseren. Daarnaast wordt daarmee het hospice en de terminale thuishulp, ondersteund met grote en kleine donaties, giften in natura, sponsoring of een vaste bijdrage.

Oase – Hospice en Zorg Thuisbeschikt over de ANBI status, wat inhoudt dat de stichting met belastingvoordeel schenkingen kan ontvangen.

Wij vragen financiële ondersteuning voor mensen die medisch gezien uitbehandeld zijn en thuis of in het hospice hun laatste levensdagen doorbrengen. Op geheel eigen wijze en middels een brede manier van communiceren, proberen we het draagvlak voor Oase – Hospice en Zorg Thuis te vergroten en het onderwerp ‘levenseinde’ zichtbaar te maken.

U kunt geld overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 0308.620.208 ten name van Stichting Vrienden van VPTZ Oss-Maasland of rechtstreeks doneren op deze rekening via onderstaand formulier.

Steun ons en doneer

Donatie

Vul hieronder je donatie in. Dit moet minimaal €1,30 bedragen.

Een tweede thuis

“Voor die cliënten waar thuis geen ruimte is voor een goede stervensbegeleiding, biedt de Oase een fijne plek; een tweede thuis. De zorg voor de patiënt blijft in handen van de eigen huisarts, met ondersteuning van goede verpleegkundigen en betrokken vrijwilligers ter plekke. Personen die hun mannetje staan; warmte en ondersteuning bieden in een vaak moeilijke periode. Het gevoel dat er altijd iemand in de buurt is, geeft rust.”

Miel Keulers, huisarts Groepspraktijk Lievekamp