Alle vragen

Hoe is het financieel geregeld?

Uw verblijf in het hospice wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) voor kortdurend eerstelijnsverblijf. Uw zorgverzekeraar betaalt de terminale zorg (verpleegkundigen, verzorgenden, arts) vanuit de basisverzekering. Wij vragen een eigen bijdrage van € 50,00 per dag voor volledige kost en inwoning. Vanuit de Aanvullende Verzekering is hiervoor vaak een vergoeding mogelijk.

7 februari 2022||

Wanneer is opname mogelijk?

U komt in aanmerking voor een verblijf in een hospice als: - u een indicatie heeft dat uw levensverwachting korter is dan drie maanden - thuis blijven niet meer mogelijk of wenselijk is - wij de zorg die u nodig heeft in ons hospice kunnen geven

7 februari 2022||
Go to Top