Alle vragen

Hoe is het financieel geregeld?

7 februari 2022|

Uw verblijf in het hospice wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) voor kortdurend eerstelijnsverblijf. Uw zorgverzekeraar betaalt de terminale zorg (verpleegkundigen, verzorgenden, arts) vanuit de basisverzekering. Wij vragen een eigen

Wanneer is opname mogelijk?

7 februari 2022|

U komt in aanmerking voor een verblijf in een hospice als: - u een indicatie heeft dat uw levensverwachting korter is dan drie maanden - thuis blijven niet meer mogelijk

Go to Top