U komt in aanmerking voor een verblijf in een hospice als:
– u een indicatie heeft dat uw levensverwachting korter is dan drie maanden
– thuis blijven niet meer mogelijk of wenselijk is
– wij de zorg die u nodig heeft in ons hospice kunnen geven