Uw verblijf in het hospice wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) voor kortdurend eerstelijnsverblijf.
Uw zorgverzekeraar betaalt de terminale zorg (verpleegkundigen, verzorgenden, arts) vanuit de basisverzekering.
Wij vragen een eigen bijdrage van € 50,00 per dag voor volledige kost en inwoning.
Vanuit de Aanvullende Verzekering is hiervoor vaak een vergoeding mogelijk.