In overleg met uw contactpersoon kunt u hierover afspraken maken. Uw huisdier moet op uw kamer blijven en mag geen overlast voor de andere bewoners geven. U of uw naasten zijn verantwoordelijk voor de verzorging van uw huisdier.