Anke van Grinsven

Als algemeen coördinator ben ik er op de eerste plaats voor de bewoners en de familie. Ik doe de intake, vertel hoe we hier werken en vraag naar iemands wensen. Ook bespreek ik wat hij of zij wil dat onze vrijwilligers van hem of haar weten. Mijn doel is dat iemand het in die laatste fase zo fijn mogelijk bij ons heeft. Ik heb de regie van aanmelding tot overlijden en alle daaraan hangende contacten. Dat betekent korte lijntjes naar huisartsen en alle thuiszorgteams. Door mijn achtergrond ken ik de wereld van gezondheid en regelingen goed. Ik heb 14 jaar thuis voor mijn ernstig gehandicapte zoon gezorgd.

Anke van GrinsvenMedisch hebben wij in Oase geen taak, daarvoor is er de huisarts en thuiszorg Pantein. Als je in Oss woont hou je je eigen huisarts. Kom je van buiten dan zoek ik een dokter uit Oss en vraag of die dezelfde dag nog kan komen kennismaken. Dat lukt meestal, we hebben goede contacten met de huisartsen. Als mensen hier opknappen is ons hospice niet meer de goede plek. Het mooiste is dan als iemand naar huis kan, maar anders zoeken we een plaatsje in een verpleeg- of verzorgingshuis.

De deur van kantoor staat altijd open

Ook voor de familie wil ik een steun zijn. Ze kunnen altijd bij me terecht met vragen of wensen. Ik wil dat ze ondervinden dat we er alles aan doen om het overlijden goed te laten verlopen, want zij moeten er straks mee verder.
Thuiswaken en Hospice de Oase heeft drie betaalde krachten, de bestuurder-directeur en twee algemeen coördinatoren waarvan ik er een ben. Daarnaast is er elke dag een vrijwillige coördinator voor de dagelijkse gang van zaken. Zij nemen veel administratief werk uit handen, zodat ik me kan bezighouden met beleidsuitvoering. Ik sta hen met raad en daad bij. Daarnaast ben ik er voor al onze andere vrijwilligers die ons hospice draaiende houden. Ik heb een sturende rol en ben ervoor verantwoordelijk dat het rooster altijd volledig is ingevuld. Vrijwilligers moeten voelen dat ze met alles bij mij terecht kunnen, het moet fijn zijn om hier te komen werken.

Als je met zijn allen wil, heb je een enorme kracht

Laatst was er ’s ochtends bij ons iemand overleden en toen kwam er een spoedaanvraag. Of we iemand konden opnemen die niet meer thuis kon blijven en snel gesedeerd zou worden. Ik heb meteen gebeld met Pantein en onze vrijwilligers gingen onmiddellijk aan de slag om de kamer voor nieuwe bewoning klaar te maken. We hebben alles op alles gezet en binnen een paar uur was alles voor opname geregeld. Daar krijg je energie van!