Vrienden van …

Stichting vrienden van VPTZ Oss-Maasland

Doelstelling

  1. De stichting heeft als doel steun te verlenen aan de activiteiten van de Stichting VPTZ Oss-Maasland, het bevorderen van de instandhouding van de activiteiten van deze stichting en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
    Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  2. De stichting beoogt het algemeen nut.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

RSIN: 855891026

Stichting vrienden van VPTZ Oss-Maasland
Aldendriel 2
5346 JZ  Oss

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van VPTZ Oss-Maasland bestaat uit de volgende personen: Allert Vos (voorzitter), Mari Peters (penningmeester) en Reina de Bruijn (secretaris).

Bank: IBAN NL 32 RABO 0308 6202 08 t.n.v. Stichting Vrienden van VPTZ Oss-Maasland.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vacatiegelden, noch enigerlei onkostenvergoeding voor het werk wat ze verrichten voor de Stichting.

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2019Download
Beleidsplan 2017-2020Download
Jaarrekening 2018Download
Jaarrekening 2017Download
Jaarrekening 2016Download