PR & Vrijwilligersraad

PR & Communicatie

De PR & Communicatie wordt verzorgd door twee vrijwilligers. Zij onderhouden contact met sponsoren, ambassadeurs en pers. Daarnaast zorgen zij voor positieve PR  middels een nieuwsbrief en social media.

Momenteel bestaat de werkgroep PR en Communicatie uit:

  • José Govers
  • Trijn van Oijen
  • Conny Leijten

Zij hebben elke twee maanden overleg met de directie over lopende of geplande activiteiten.

Hebt u vragen of wilt u een activiteit organiseren waarbij u ons als goed doel wilt inzetten, mail ons dan.

VRIJWILLIGERSRAAD

De vrijwilligersraad bestaat uit vijf leden. Twee leden worden afgevaardigd door het onderdeel Oase – Zorg thuis en drie leden door het onderdeel Oase – Hospice.

De vrijwilligersraad geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over alle voorkomende aangelegenheden.

Vanzelfsprekend is het behartigen van de belangen van de vrijwilligers een groot deel van de taak. De vrijwilligersraad streeft na, in goede harmonie met de directie en raad van toezicht, de kwaliteit van terminale zorg – zowel in de thuissituatie als het hospice- te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren.

De huidige leden van de vrijwilligersraad zijn:

  • Willemijn Mous, interim voorzitter
  • Ans van der Burgt
  • Simone Scheurwater
  • Hans Lorist
  • André  van der Wielen

U kunt de vrijwilligersraad een e-mail sturen wanneer u als vrijwilliger niet in de gelegenheid bent een bijeenkomst bij te wonen. De vrijwilligersraad behandeld uw vraag dan in hun volgende vergadering.

Warme, zorgvuldige gastvrijheid

“De vrijwilligers bieden mensen die in de moeilijkste fase van hun leven terecht komen warme, zorgvuldige gastvrijheid. Deze vrijwilligers ontzorgen niet alleen de zieke, maar ook voor naasten en familie bieden ze een hele geruststelling: de zekerheid van de beste verzorging door kundige vrijwilligers met ieder een eigen discipline.”

John van Boekel, Stichting Oss Cultureel