Organisatie

Oase -Hospice en Zorg Thuis een vrijwilligersorganisatie

De vrijwilligers zijn het kapitaal van de organisatie. Zij zijn werkzaam bij één van de werkonderdelen, namelijk Hospice of Zorg Thuis. 

Er bestaan een aantal verschillen tussen het werk van de vrijwilliger in de thuissituatie of in een bijna-thuis-huis. In de thuissituatie past de vrijwilliger zich namelijk zoveel mogelijk aan de omgeving aan, terwijl in een bijna-thuis-huis een eigen sfeer en cultuur aanwezig is. Een ander verschil is dat de thuisvrijwilliger alleen werkt, terwijl er in een bijna-thuis-huis minimaal twee vrijwilligers tegelijk werken en op vaste uren worden ingeroosterd. Naast verschillen zijn er ook belangrijke overeenkomsten. De vrijwilligers hebben ten alle tijden een gastvrije houding, staan klaar om vragen te beantwoorden en zorgen ervoor dat de bewoner regie houdt over hun dagelijks leven.  

De coördinatoren handhaven en bevorderen de kwaliteit van de vrijwillige palliatieve terminale zorg en coördineren de werkzaamheden en de activiteiten. Ook begeleiden en ondersteunen ze vrijwilligers, maar ook bewoners en hun naasten. Daarnaast hebben ze binnen het managementteam een adviesfunctie over alle beleidsaspecten en voeren zij overleg met de directeur. De beide algemeen coördinatoren hebben een dienstverband van 28 uur. De directeur heeft een dienstverband van 24 uur. Genoemde medewerkers ontvangen een salaris conform de CAO-VVT, overeenkomend de zwaarte van de functie.

De directeur is eindverantwoordelijke. Zij bestuurt de stichting, heeft de algehele leiding van de organisatie en is het gezicht naar buiten toe. Over dit alles legt zij verantwoording af aan de Raad van Toezicht.  

De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de organisatie en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast staat zij de directeur met raad terzijde.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vacatiegelden, noch enigerlei onkostenvergoeding voor het werk wat ze verrichten voor de Stichting.

Hendrik Hoeksema

Raad van Toezicht
Voorzitter

Anita van Hoof

Raad van Toezicht
Vice-voorzitter

Jack van Lieshout

Raad van Toezicht
Lid

Esther Plante

Directeur-bestuurder

Ellen Meiners

Algemeen coördinator
Oase – Hospice en Zorg Thuis…

Hélène Loeffen

Algemeen coördinator Oase – Hospice en Zorg Thuis

Dorita Abrahams

Vrijwillige dagcoördinator Oase – Hospice

Merian van Meurs

Vrijwillige dagcoördinator Oase – Hospice

Paul Schreurs

Vertrouwenspersoon