Opnamestop i.v.m. Coronavirus

Vanaf Donderdag 16 april zijn er geen bewoners meer in het hospice en zullen er geen nieuwe worden opgenomen. De afgelopen weken hebben we steeds meer maatregelen moeten nemen om vrijwilligers en bewoners te beschermen. Dit waren zeer intensieve weken, waarin we met zijn allen getracht hebben – met de wetenschap, die we op dat moment steeds hadden – de beste zorg voor de aanwezige bewoners te bewerkstelligen. De onzekerheid van besmetting en de aanwezigheid van Corona-positieve bewoners hebben ertoe geleid dat steeds meer vrijwilligers “een pauze” hebben ingelast. Dit alles heeft inmiddels een dusdanige vorm aangenomen dat het onmogelijk is geworden om nog sluitende roosters te realiseren. Ondanks de inzet van collega-vrijwilligers van Zorg Thuis en een oproep bij oud-vrijwilligers, hebben we toch vastgesteld dat er op korte termijn onvoldoende continuïteit is in het hospice.

Wanneer we het werk hervatten is nog even afwachten, dat hangt uiteraard nauw samen met hoe we in Nederland het Coronavirus onder de knie gaan krijgen én het weer veilig is voor bewoners en vrijwilligers.