Doelstelling

Oase – Hospice en Zorg Thuis heeft als doelstelling:

Het bieden van aanvullende hulp en begeleiding aan terminale zieken en hun naasten in de laatste levensfase. Dit om een menswaardig overlijden, thuis of in een hospice, mogelijk te maken.

Het werkgebied van de stichting betreft de gemeente Oss en regio Maasland. Hiertoe behoren de gemeenten Maasdonk,  Ravenstein, Bernheze en een gedeelte van de gemeente Landerd.

De stichting is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie VPTZ Nederland en bij het netwerk Palliatieve Zorg Noordoost-Brabant.

PDF van folder
Folder Hospice en Zorg Thuis

Visie en missie

Vrijwilligers bieden palliatieve zorg, waarbij het ‘er zijn’ voor bewoner en hun naasten benadrukt wordt.

Stille aanwezigheid

“Ik doe dit werk inmiddels 16 jaar. Ik had altijd al in mijn achterhoofd zitten dat ik wilde zorgen. Het aan het bed zitten, in een vaak intieme en rustige sfeer, vind ik mooi om te doen. Het ongemerkt ‘er zijn’ voor patiënt, familie of naasten. Een luisterend oor bieden, samen een kop koffie drinken, dienstbaar zijn. Waken. Hen rust geven in een emotionele situatie. Waarom? Die 1 procent verlichting die ik door mijn stille aanwezigheid kan bieden, daar doe ik het voor. Je krijgt er zo veel dankbaarheid voor terug.”

José Govers, vrijwilliger