Doelstelling

Oase – Hospice en Zorg Thuis heeft als doelstelling:

Het bieden van aanvullende hulp en begeleiding aan terminale zieken en hun naasten in de laatste levensfase. Dit om een menswaardig overlijden, thuis of in een hospice, mogelijk te maken.

Het werkgebied van de stichting betreft de gemeente Oss en regio Maasland. Hiertoe behoren de gemeenten Maasdonk,  Ravenstein, Bernheze en een gedeelte van de gemeente Landerd.

De stichting is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie VPTZ Nederland en bij het netwerk Palliatieve Zorg Noordoost-Brabant.

Visie en missie

Vrijwilligers bieden palliatieve zorg, waarbij het ‘er zijn’ voor bewoner en hun naasten benadrukt wordt.

Familie is weer écht familie

“Doodgaan is een belangrijk onderdeel van iemands leven, dat ik daar deelgenoot van mag zijn en iets toe kan voegen is heel bijzonder. Tijd nemen om te luisteren, begripvol zijn en met een open vizier ondersteunen. We kunnen mensen niet beter maken, maar we kunnen er wel voor zorgen dat ze zich iets beter voelen. Voor familie en naasten betekent het een zorg minder. 24/7 mantelzorg is zwaar. Door dat extra beetje steun kan familie weer echt familie zijn.”

Anne-Marie van Oss, vrijwilliger