Doelstelling

Oase – Hospice en Zorg Thuis heeft als doelstelling:

Het bieden van aanvullende hulp en begeleiding aan terminale zieken en hun naasten in de laatste levensfase. Dit om een menswaardig overlijden, thuis of in een hospice, mogelijk te maken.

Het werkgebied van de stichting betreft de gemeente Oss en regio Maasland. Hiertoe behoren de gemeenten Maasdonk,  Ravenstein, Bernheze en een gedeelte van de gemeente Landerd.

De stichting is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie VPTZ Nederland en bij het netwerk Palliatieve Zorg Noordoost-Brabant.

PDF van folder
Folder Hospice en Zorg Thuis

Visie en missie

Vrijwilligers bieden palliatieve zorg, waarbij het ‘er zijn’ voor bewoner en hun naasten benadrukt wordt.

Warme, zorgvuldige gastvrijheid

“De vrijwilligers bieden mensen die in de moeilijkste fase van hun leven terecht komen warme, zorgvuldige gastvrijheid. Deze vrijwilligers ontzorgen niet alleen de zieke, maar ook voor naasten en familie bieden ze een hele geruststelling: de zekerheid van de beste verzorging door kundige vrijwilligers met ieder een eigen discipline.”

John van Boekel, Stichting Oss Cultureel