Doelstelling

Oase – Hospice en Zorg Thuis heeft als doelstelling:

Het bieden van aanvullende hulp en begeleiding aan terminale zieken en hun naasten in de laatste levensfase. Dit om een menswaardig overlijden, thuis of in een hospice, mogelijk te maken.

Het werkgebied van de stichting betreft de gemeente Oss en regio Maasland. Hiertoe behoren de gemeenten Maasdonk,  Ravenstein, Bernheze en een gedeelte van de gemeente Landerd.

De stichting is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie VPTZ Nederland en bij het netwerk Palliatieve Zorg Noordoost-Brabant.

PDF van folder
Folder Hospice en Zorg Thuis

Visie en missie

Vrijwilligers bieden palliatieve zorg, waarbij het ‘er zijn’ voor bewoner en hun naasten benadrukt wordt.

Ik ben anders in het leven gaan staan

“Mensen die ik in hun eindfase geholpen heb, kom je in al hun puurheid tegen. Ik koester veel bewondering voor mensen die aan het eind van de rit nog met een open blik de wereld in kunnen kijken. Ook doe ik dit werk, omdat ik er zelf een beter mens van wordt. Wijze boodschappen en een stukje van ieders levenservaring zitten nu in mijn rugzak. Door dit werk ben ik anders in het leven gaan staan: met meer plezier en doordachtzaamheid.”

Michel Schalken, vrijwilliger