Doelstelling

Oase – Hospice en Zorg Thuis heeft als doelstelling:

Het bieden van aanvullende hulp en begeleiding aan terminale zieken en hun naasten in de laatste levensfase. Dit om een menswaardig overlijden, thuis of in een hospice, mogelijk te maken.

Het werkgebied van de stichting betreft de gemeente Oss en regio Maasland. Hiertoe behoren de gemeenten Maasdonk,  Ravenstein, Bernheze en een gedeelte van de gemeente Landerd.

De stichting is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie VPTZ Nederland en bij het netwerk Palliatieve Zorg Noordoost-Brabant.

PDF van folder
Folder Hospice en Zorg Thuis

Visie en missie

Vrijwilligers bieden palliatieve zorg, waarbij het ‘er zijn’ voor bewoner en hun naasten benadrukt wordt.

Een tweede thuis

“Voor die cliënten waar thuis geen ruimte is voor een goede stervensbegeleiding, biedt de Oase een fijne plek; een tweede thuis. De zorg voor de patiënt blijft in handen van de eigen huisarts, met ondersteuning van goede verpleegkundigen en betrokken vrijwilligers ter plekke. Personen die hun mannetje staan; warmte en ondersteuning bieden in een vaak moeilijke periode. Het gevoel dat er altijd iemand in de buurt is, geeft rust.”

Miel Keulers, huisarts Groepspraktijk Lievekamp